Wednesday, February 11, 2009

Tanah Runtuh Bukit AntarabangsaPembangunan Bukit Antarabangsa pada mulanya adalah merupakan kawasan perumahan yang eksklusif sebagai namanya....bagi penempatan ekspatriat pelbagai bangsa..namun disebabkan perancangan yang kurang teliti terutamanya dari aspek geoteknikal keadaan tapak perumahan yang tidak mentikberatkan ketelitian dan juga ketirisan dalam kelulusannya..maka telah berlaku keadaan luarjangka...yang kalau sekiranya parameter geoteknikalnya di ikuti dan dipatuhi..akan dapat menghalang atau dijauhi dari sebarang bencana..kerana sifat geologi batuan dasar dikawasan tersebut yang bersifat 'localised" dan berbeza-beza sifatnya...mungkin sukar difahami oleh masyarakat 'layman' .
Dari tragedi "Highland Towers",..... gelunsuran yang melibatkan rumah TanSri berhampiran Highland Towers....hinggalah kepada bencana gelunsuran tanah yang berskala besar di bahagian atas yang melibatkan sehingga 13 buah rumah.....perkara ini masih belum mahu di fahami oleh pentadbir dan majlis tempatan

No comments:

Post a Comment